click

"Peste tot unde educaţia a fost neglijată statul a primit o lovitură funestă."                                                                                                                    (Aristotel)

 

Integrarea României în Uniunea Europeană, obiectivele strategice stabilite de către Comisia Europeană pentru perioada pe care o parcurgem şi pâna în 2010, în dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională, precum şi cele convenite  cu ocazia diferitelor conferinţe ale miniştrilor educaţiei pentru crearea spaţiului european al educaţiei  şi pentru reforma sistemului educaţional şi de formare profesională în România, impune şcolii româneşti, deci şi  Colegiului Economic "George Bariţiu" Sibiu, compatibilizarea între pregătirea realizată în şcoală şi  valorile învăţământului din cadrul ei. De aceea în  următorii ani  şcoala noastră trebuie să devină o organizaţie capabilă:

  • să realizeze un raport benefic între oferta de educaţie în cadrul comunităţii şi restructurarea economică;
  • să promoveze deschidere asupra posibilităţilor de dezvoltare durabilă, a localităţii, pentru crearea de prosperitate economică şi beneficii educaţionale şi sociale;
  • să demonstreze capacitate de adaptare si flexibilitate pentru a reacţiona eficient şi creativ într-un mediu aflat în permanentă schimbare.

Colegiul Economic "George Bariţiu" Sibiu adoptă o nouă strategie compatibilă standardelor educaţionale europene şi îşi propune să asigure  o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii, locală şi europeană.

Îndeplinirea tuturor acestor obiective printr-un efort susţinut  va asigura:

Respect

Echilibru

Utilitate

Şansă

Iniţiativă

Tenacitate

Ambiţie

 

Niveluri de învăţământ / specializări / calificări profesionale acreditate: liceal cu ciclul inferior şi ciclul superior; şcoala de arte şi meserii, şcoala postliceală cu următoarele calificări profesionale: tehnician în  activităţi  economice, tehnician în turism, tehnician în administraţie, tehnician în gastronomie şi tehnician în activităţi de comerţ pentru liceu, lucrător în comerţ şi lucrător în alimentaţie, pentru ŞAM, nivel 1, comerciant vânzător mărfuri nealimentare, bucătar şi ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică, pentru nivel 2 şi asistent de gestiune şi agent de turism - ghid, pentru şcoala postliceală.  

 

Home  |  Galerie foto |  Info |  Contact

Webdesign by Danny © Colegiul Economic. Toate drepturile rezervate