click

 

1. S-a observat o preocupare accentuată a părinţilor elevilor în ceea ce priveşte luarea deciziilor legate de îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, în organizarea şi susţinerea materială a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Părinţii au manifestat interes în alegerea unei ţinute adecvate vieţii şcolare şi au răspuns prompt solicitării şcolii ori de câte ori a fost nevoie.

 

2. Colaborarea cu Consiliul Local a fost în general bună, acesta răspunzând solicitărilor noastre atât în probleme legate de gestionarea patrimoniului, cât şi pentru desfăşurarea în condiţii bune a lucrărilor de campus şcolar.

 

3. Colaborarea cu ULB a fost benefică în ceea ce priveşte informarea şi consilierea privind cariera. Această activitate constituie una dintre priorităţile planului operaţional. Pentru dezvoltarea personală elevilor li s-a oferit prilejul de a participa la activităţi pe teme culturale, sportive, de petrecere a timpului liber şi în folosul comunităţii, activităţi derulate în colaborare cu:

 1. Parohia Ortodoxă Română Iosefim III
 2. Col Ec. F. S. Nitti Timişoara
 3. Col Ec. Transilvania Tg. Mureş
 4. Proiect program de parteneriat educaţional „ Din lumea celor care vorbesc fără cuvinte. UBB. Cluj Napoca
 5. Lumină din lumină P.educaţional, naţional, interdisciplinar în derulare Arhiepiscopia OR , Fac. De Litere şi Arte, CCD, ISJ Sibiuetc
 6. Administraţia Naţională „Apele Române";
 7. Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu;
 8. Centrul de Tabere Sibiu;
 9. OPC Sibiu;
 10. Poliţia Municipiului Sibiu;
 11. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-filiala Sibiu.

4. Pentru păstrarea tradiţiilor menţionăm colaborarea cu Fundaţia Culturală „TerrArmonia" privind derularea proiectului „Educaţia culturală prin tradiţii".

 

5. Conducerea unităţii a avut o bună colaborare cu reprezentantul SIP din şcoală.

 

6. Am participat la proiectul „Agenda Europa iniţiat sub egida Comisiei Europene de către Fundaţia „Generation Europe" din Belgia.La începutul anului şcolar a avut loc vizita pregătitoare a unor parteneri germani , vizită prin care s-au stabilit condiţiile de desfăşurare a unui proiect Comenius şi în urma acestei vizite a fost depusă documentaţia  la Agenţia Naţională Comenius. Proiectul este intitulat" Priorităţi de dezvoltare a turismului în regiune - un dialog al tinerilor"

 

7. Proiectul ECO NET este început în 2002 şi continuă în prezent.

 

8. Proiecte si parteneriate europene

Īn perioada 2009-2011 Colegiul Economic "George Bariţiu" din Sibiu a desfăşurat proiectul bilateral COMENIUS cu titlul "Priorităţi de dezvoltare a turismului īn regiune - un dialog al tinerilor". Īn cadrul acestui parteneriat cu Hohenstaufen Gymnasium din Eberbach - Germania, echipa participantă a elaborat o mapa de propuneri pentru promovarea turismului īn regiunea Sibiu şi un joc interactiv, care să īnlesnească cunoaşterea atracţiilor turistice locale. Jocul poate fi accesat aici (Pentru funcţionarea jocului este necesară instalarea .NET Framework 2.0).

 

 

 

Home  |  Galerie foto |  Info |  Contact

Webdesign by Danny © Colegiul Economic. Toate drepturile rezervate